مورد اعتماد

Torrent Downloader

apps
5.3MB
دانلود
دانلودها 3k - 5k
نسخه 1.0.8 2 سال قبل

توضیح Torrent Downloader

TMD is a native BitTorrent client and download manager. With only one application you can download torrents, movies, videos, music, pictures and any other file from the internet. By splitting the downloaded file into multiple parts and employing multi threading you can boost your download speed by 5 times or more (depends on the server and the boost is only for Internet files (not torrents)).

Best of all you can always resume a failed download from the point is failed (you won't lose you downloaded data). Even if you lose you connection you can resume your download when the signal is strong again. An ideal solution for unstable 3G and 4G links.

Torrents:

• No speed limits

• Easy torrent search

• Partial download (choose files from torrent)

• Magnet link support

• DHT, LSD, PeX, UPnP and NAT-PMP support

• encryption support

• proxy support

• pause and resume support

• download scheduling

Internet files:

• Fastest download of internet files from all applications on the market

• Multiple parallel downloads (up to 16)

• Up to 16 parallel connections per download

• pause and resume support

• download scheduling

Other:

• Resume failed downloads from the point they failed (no downloaded data is lost!!!)

• Crash resistant - application crashes won't remove your downloads (they'll be resumed on the next application start)

• Works in background

• Unlimited file size of downloaded files

• Internal web browser for fast file look up

• Ability to use external web browsers (Dolphin, Firefox, Boat Browser, Skyfire, Chrome, Android default browser)

• Download manager with the ability to start, stop, pause, resume downloads

• File manager with file copy, move, rename, delete and create file and directory. Easy navigation with the "Go Home" button and SD Card select drop down menu.

• Ability to set the download directory with an easy to use file browser.

• Many setting options which allow you to fine tune the application as is best for you.

• Option to limit downloads by Wi-Fi

• download schedule

• Notifiactions

******** NOTE ********

If you're having "Invalid package" problems, then try this: http://gizmostorm.com/how-to-fix-package-file-is-invalid-error-on-google-play-store/

*************************

</div> <div jsname="WJz9Hc" style="display:none">TMD is een native BitTorrent client en de download manager. Met slechts één applicatie kun je torrents, films, video's, muziek, foto's en andere bestanden van het internet te downloaden. Door het splitsen van het gedownloade bestand in meerdere delen en het gebruik van multi-threading kunt u uw download snelheid te verhogen met 5 keer of meer (afhankelijk van de server en de boost is alleen voor Internet-bestanden (niet torrents)).

Het beste van alles wat je kunt altijd weer een mislukte download vanaf het punt is mislukt (u zult niet verliezen u gegevens gedownload). Zelfs als je verliest je verbinding kunt u de download hervatten wanneer het signaal opnieuw sterk. Een ideale oplossing voor onstabiele 3G en 4G-verbindingen.

Torrents:

• Geen snelheidsbeperkingen

• Eenvoudig torrent search

• Gedeeltelijke download (kies bestanden van torrent)

• Magnet link ondersteuning

• DHT, LSD, Pex, UPnP en NAT-PMP ondersteuning

• encryptie ondersteuning

• proxy-ondersteuning

• pauzeren en hervatten ondersteuning

• Download scheduling

Internet bestanden:

• Snelste downloaden van internet bestanden van alle toepassingen op de markt

• Meerdere parallelle downloads (tot 16)

• Tot 16 parallelle verbindingen per download

• pauzeren en hervatten ondersteuning

• Download scheduling

Andere:

• hervatten mislukte downloads vanaf het punt dat ze niet (geen gedownloade gegevens verloren !!!)

• Crash bestendig - applicatie crasht zal uw downloads te verwijderen (ze zullen worden hervat op de volgende applicatie start)

• Werkt op de achtergrond

• Onbeperkte bestandsgrootte van de gedownloade bestanden

• Interne webbrowser voor snelle bestandsoverdracht opzoeken

• Mogelijkheid om externe webbrowsers (Dolphin, Firefox, Boot Browser, Skyfire, Chrome, Android standaard browser) gebruiken

• Download manager met de mogelijkheid om te starten, stoppen, pauzeren, hervatten downloads

• Bestandsbeheer met een bestand kopiëren, verplaatsen, hernoemen, verwijderen en bestanden en directory. Gemakkelijke navigatie met de "Go Home" knop en de SD-kaart selecteren drop-down menu.

• Mogelijkheid om de download directory gezet met een eenvoudig te gebruiken file browser te gebruiken.

• Veel instelmogelijkheden waarmee u te fine-tunen van de applicatie als het beste is voor jou.

• Mogelijkheid om downloads te beperken door Wi-Fi

• downloadschema

• Notifiactions

******** AANTEKENING ********

Als je met "Ongeldige pakket" problemen, probeer dan deze: http://gizmostorm.com/how-to-fix-package-file-is-invalid-error-on-google-play-store/

*************************</div> <div class="show-more-end">

مشاهده بیشتر

رتبه بندی کاربران برای Torrent Downloader

4
1
5
0
4
1
3
0
2
0
1
0

دیدگاه ها برای Torrent Downloader

زبان
هیچ دیدگاهی برای Torrent Downloader نیست، اولین نفر باشید!

پرچم Torrent Downloader

پرچم trusted
بخوبی کار می کند 0
پرچم needs licence
نیازمند گواهینامه 0
پرچم fake
اپلیکیشن تقلبی 0
پرچم virus
ویروس 0
آواتار فروشگاه apps
apps فروشگاه 2.5M 2078.12M

APK اطلاعات درباره Torrent Downloader

نسخه APK 1.0.8
سازگاری Android 2.3.3+ (Gingerbread)
برنامه نویس Buggs2k Software
مجوزها 5


دانلود Torrent Downloader APK
دانلود